left to the ski race 2020

Saami Ski Race

Saami Ski Race

Saami Ski Race

Saami Ski Race

Saami Ski Race

Saami Ski Race

Saami Ski Race

Saami Ski Race

About us

Saami Ski Race is a marathon ski race arranged by two sports clubs

Hetan Hukat ry, Enontekiö Finland

Kautokeino IL; Kautokeino Norway