left to the ski race 2020

Saami Ski Race

Saami Ski Race

Saami Ski Race

Saami Ski Race

Saami Ski Race

Saami Ski Race

Saami Ski Race

Saami Ski Race

Kontaktinformasjon

Rennkontor

NORGE

Rennkontor og mål er på Kautokeino skole
Denne er åpen:  Lørdag 28.mars fra kl 08
Ansvarlig: Frank Robert Turi, +47 905 73 925

Renn kontor for 30 km renn er i Šihččajávri krysset [KART]. Denne er åpen Lørdag 30.mars kl 11.-13.00
Ansvarlig: Julie Eira, +47 979 57 533

Kautokeino IL
Box 258, 9521 Kautokeino
Email: ssr@kautokeinoil.no

Rennleder i Norge
Frank R. Turi, tel. +47 905 73 925

FINLAND

Hetan Hukat ry
99400 Enontekiö
Email: info@saamiskirace.com
Anne Keskitalo-Hohti, tel. +358 40 831 2227

Rennleder i Finland
Heikki Järvistö +358 400 489 276
heikkijarvisto@gmail.com